E氣脹夾頭/膨脹夾頭2018-12-27T10:11:10+00:00

_________________________

  • 氣脹夾頭、膨脹夾頭可套入既有之氣脹軸,可撐起較大內徑的內管

    例如:三英吋的氣壓軸可套入內徑三英吋、外徑六英吋或所需外徑更大的氣脹夾頭

  • 套入之長度均可客製化